آدرس:

تهران، بزرگراه امام رضا(ع) ، منطقه عباس اباد علاقبند، مجتمع صنعتی بهارستان، مهستان، هشتم غربی، نرگس دوم، پلاک 612 ، کد پستی: 1866148483no.613, Ba

تلفن:

021-22757345
021-22757388

فکس:

021 40339163

ایمیل:

admin@kamatrade.com