سمینار تخصصی ماشین آلات و تجھیزات صنعت پلاستیک

ھمکار گرامی و ارجمند،

احتراما“ به اطلاع میرساند سمینار تخصصی ”ماشین آلات و تجھیزات صنعت پلاستیک“ و ملاقات ھای بازرگانی با پیشروان صنعت پلاستیک جھان توسط اتحادیه VDMA آلمان در تاریخ 16 و 17 آذر ماه در ھتل آزادی تھران برگزار میگردد

این سمینار با گردھمایی 22 شرکت معظم و برجسته بین المللی با ھدف تبادل اطلاعات و تکنولوژی ھای روز دنیا درصنعت پلاستیک پذیرای فعالان و علاقه مندان به سرمایه گذاری در این صنعت میباشد

در اینجا فرصت را غنیمت شمردیم تا از جنابعالی برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آوریم.

ھمراھی شما موجب امتنان و مسرت است.

بی صبرانه منتظر حضور شما در این سمینار خواھیم بود.

خواھشمند است فرم پیوست را تکمیل و جھت ھماھنگی ھای بعدی حداکثر تا تاریخ 94/9/1 به این دفتر ارسال نمائید.

با تشکر فراوان

سمینار IKA تهران

سمینار IKA تهران

سمینار IKA تهران