موجودی های اجناس شرکت Nemitz

ردیف

نام محصول

تعداد / مقدار به کیلوگرم

واحد بسته بندی

1

MB.PP213

785.68

کیسه 25 کیلویی